Średniowiecze i pierwsze polskie pieniądze

Historycy są zgodni, że średniowiecze to okres, kiedy powstały pierwsze polskie pieniądze. Dyskusyjna jest jednak dokładna data wybicia pierwszej polskiej monety. Do niedawna powszechne było przekonanie, że pieniądz symbolizujący polską państwowość pojawił się za panowania Mieszka I. Współcześnie przeważa przekonanie, że monety zostały wybite dopiero na polecenie Bolesława Chrobrego kilkadziesiąt czytaj całość