Giełda papierów wartościowych dla wielu pozostaję formą enigmy. Gąszcze liczb, wykresów oraz na pozór skomplikowanych określeń mogą skutecznie odstraszać wszelkich zainteresowanych. Z drugiej strony gra na giełdzie niesie ze sobą sporę dozę ryzyka i doskonałej zabawy. Zabawy dzięki której można zarobić ogromne pieniądze. W dzisiejszym artykule odpowiemy na najważniejsze – podstawowe pytania związane z giełdą.

Co to jest „Giełda Papierów Wartościowych”?

Giełda Papierów Wartościowych jest rodzajem instytucji o charakterze publicznym na której odbywa się obrót instrumentami finansowymi. Do tych zaliczamy przede wszystkim akcje, obligacje, prawa poboru, kontrakty terminowe oraz opcje. Metodą wirtualną spotykają się na niej osoby zainteresowane kupnem oraz sprzedażą owych instrumentów. Jedyna w Polsce giełda powstała 12 kwietnia 1991 roku i ma swą siedzibę w Warszawie.

W jaki sposób rozpocząć grę na giełdzie?

Poczytaj o wykresach

W celu rozpoczęcia gry na giełdzie należy najpierw założyć rachunek maklerski. Podczas wyboru jego formy należy wziąć pod uwagę następujące kryteria :

– wiarygodność pośrednika (sytuacja finansowa oraz wywiązywanie się z zadań na rzecz klienta)

– dostępność (lokalizacja oraz godziny pracy biura)

– wirtualność (czy biuro posiada internetowy serwis umożliwiający dokonywania operacji)

– opłaty (ile wynoszą podstawowe opłaty oraz prowizje w związku z prowadzeniem rachunku)

– oferty dodatkowe (charakterystyka opcji dodatkowych oferowanych przez biuro)

– doradztwo (czy biuro prowadzi działalność doradczą i jakie są jej potencjalne koszta)

Kolejnym krokiem jest przelew określonych środków.

Dlaczego warto grać na giełdzie?

Na to pytanie odpowiedź nie musi być jednoznaczna, dlatego o jej udzielenie poprosiliśmy eksperta – Grzegorza Baranowskiego.

„Nadrzędnym celem gry na giełdzie jest oczywiście osiągnięcie zysków. Warto podkreślić, że wyłącznie giełda umożliwia osiągnięcie bardzo wysokiej stopy zwrotu z inwestycji przy czym należy pamiętać, że obarczone jest to również dużym ryzykiem. Przemyślane transakcje, doświadczenie oraz rozbudowana wiedza na temat podstawowych mechanizmów zachodzących w organizmie giełdy pozwala ryzyko to zminimalizować. Tu warto dodać, że inwestowanie na giełdzie ma jeszcze jeden istotny walor – jest łatwo dostępne…”

Indeksy giełdowe na których opiera się niemal każda transakcja stanowią wskaźniki informacji o aktualnej sytuacji rynkowej. Innymi słowy ich celem jest ukazanie zmian cen akcji w obrębie danej grupy spółek, które zostały objęte indeksem. Umiejętność odczytywania tychże wskaźników umożliwia wnioskowanie na temat koniunktury panującej na giełdzie, a co za tym idzie – dostosowania ruchów względem prognozowania rynkowych zmian.

Polecamy także: UX – Marketing Internetowy24

Oczywiście ważnych pytań dotyczących mechanizmów związanych z grą na giełdzie jest znacznie więcej. Aby poznać odpowiedzi na te pytania warto porozmawiać z kimś doświadczonym w tej materii, bądź zainwestować w fachową literaturę. Tej w skali współczesnego rynku nie brakuje.

Polecamy: Adwokat Kaliszewski