torba

Konto bankowe to jedno z najpowszechniej używanych narzędzi finansowych. To na nich trzymamy swoje oszczędności czy płacimy za codzienne rachunki, wakacje czy prezenty oraz opłaty różnego typu. To konto bankowe stanowi otwartą furtkę, przez którą musimy przejść, chcąc zapłacić za cokolwiek. Warto zatem dowiedzieć się, jak funkcjonuje i jakie ma rodzaje.

Czym jest konto bankowe?

Konto bankowe to tak naprawdę bankowe konto finansowe, które rejestruje transakcje finansowe między klientem a bankiem w celu monitorowania sytuacji finansowej rachunku. Rachunki bankowe mogą mieć saldo dodatnie lub saldo kredytowe, gdy bank jest winny pieniądze klientowi lub ujemne saldo debetowe, gdy klient jest winien pieniądze bankowi. Konta otwarte na depozyty (salda kredytowe) nazywane są kontami depozytowymi, natomiast konta na kredyty (salda debetowe) nazywane są kontami kredytowymi. (https://comparic.pl/bitbay-zmienia-rachunki-bankowe-eur-usd/)

kasa

Rodzaje kont

Jakie są różne typy kont? W zależności od waluty, w której prowadzone jest konto, konta są rozróżniane na rachunki w walucie krajowej i na rachunki walutowe. Rachunki walutowe są ważniejsze w gospodarkach, które nie mają waluty krajowej wymienialnej. Są one jednak powszechnie stosowane do częstych transakcji transgranicznych i do ochrony przed wahaniami kursów waluty krajowej w stosunku do waluty obecnej na rachunku.

Innym podziałem jest podział według celu. Rachunek bieżący jest w tym ujęciu kontem, które służy głównie do ułatwienia administrowania gotówką i bezgotówkowymi transakcjami oraz do obsługi i zarządzania środkami (przelewy, płatności, depozyty). Z kolei konto oszczędnościowe jest kontem najczęściej używanym do oszczędzania lub tymczasowego przechowywania wolnych środków na rachunkach o wyższych stopach procentowych.

Lokata terminowa

Innym typem jest bankowa lokata terminowa. W tym wypadku konto służy do przechowywania wolnych środków z wyższymi stopami procentowymi, ale pieniądze nie są dostępne w każdym momencie. Ponadto mamy także rachunek kredytowy, czyli konto, na którym bank rejestruje status udzielonej pożyczki. Głównym kontem jest podstawowy rachunek płatniczy, czyli konto prowadzone zgodnie z europejskim prawem dotyczącym rachunków bankowych. Ostatnie konto, o którym warto powiedzieć, to rachunek nieoprocentowany – na przykład notarialny.

A jakie usługi płyną z posiadania konta? Przede wszystkim jest to kredyt w rachunku bieżącym, a więc usługa, która pozwala klientowi pobierać pieniądze z konta do pewnego ujemnego salda (debetu). Następnie należy dowolne saldo spłacić i znów można odnowić kredyt w rachunku bieżącym. Innym rozwiązaniem jest karta kredytowa czy debetowa, więc narzędzie do regulowania bezgotówkowych płatności klienta, która została wystawiona przez bank na daną kwotę. Działa podobnie jak limit w koncie.

Sprawdź także: Comparic – kurs kuny chorwackiej

100zł

Mobilność

Jeszcze inną usługą, jaką obecnie oferują niemalże wszystkie banki, jest bankowość mobilna i internetowa. Jest to metoda komunikacji między bankiem a klientem, która umożliwia dostęp do konta bez wizyty w oddziale banku, głównie za pośrednictwem urządzeń mobilnych lub Internetu. Warto wspomnieć także o, odchodzących już, czekach bankowych oraz rzadko spotykanych czekach podróżnych. Ogólnie są to krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane przez bank jako akceptowany środek płatności. (https://comparic.pl/)